नयाँ प्रशासकीय भवनको लागि फर्निचर खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिएको सूचना

Bills of Quantity र Specifications डाउनलोड गर्न तलको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् :

PP06/2080/081:        नयाँ प्रशासकीय भवनको लागि फर्निचर खरिद सम्बन्धी Bills of Quantity र Specifications